دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

نوشته‌ها منتشر شده در نوامبر 2015

تهیه سئوال

با سلام و احترام گروه آموزشی درس روانشناسی استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد یک دوره مسابقه طراحی سوال مفهومی و…

تهیه کلیپ آموزشی

با سلام و احترام    گروه آموزشی روانشناسی استان در راستای برنامه عملیاتی دبیرخانه راهبری کشور در نظر دارد یک دوره مسابقه تهیه کلیپ آموزشی…

پوسته Mission News توسط Compete Themes.